کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
امیرعلی
روز عرفه ....
روز بخشیده شدن گناهان
و روز نیایش ...
و روز بارش چشم‌های
خاکیان بر شما
آسمانیان مبارک باد
در لحظات زیبا...
امیرعلی
ﺯﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺒﻮﺩ ﺭﻓﺖ ﺳﺮﺍﻍ ﺩﮐﺘﺮ؛
دﮐﺘﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ؟ ﺯﻥ ﮔﻔﺖ : ﺩﮐﺘﺮ، ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺷﻮﻫﺮوﻡ م...
امیرعلی
دوست داشتنفرصت گفتن "دوستت دارم"ها
آنقدر نیست
كـہ بماند براى فردا
بـہ آنها كـہ مى توانیم
همین امروز بگوییم كـہ
دوستتان دارم
عضوی از بدن است
درد میگیرد
زخم میشود
میشکند
فقط
از بین نمی رود
میماند
بدخیم میشود
صد سال س...
امیرعلی
دوست داشتن
عضوی از بدن است
درد میگیرد
زخم میشود
میشکند
فقط
از بین نمی رود
میماند
بدخیم میشود
صد سال سیاه هم که بگذرد
...
امیرعلی
بر مهدی و آن هاله نورش صلوات
بر خال لب و جام ظهورش صلوات
بی پرده همه انس و ملک می گویند
بر سال و مه و وقت ظهورش صلو...
نمایش بیشتر