امروز 25 آبان ماه سال 1395 مصادف با 2016/11/14 زمین لرزه ای به قدرت 4 ریشتر و در عمق 15 کیلومتری زمین به مرکزیت تبریز و موقعیت جغرافیای 38.03
46.29 استان آذبابجان شرقی را لرزاند تا این حال از تبعات بعید و غیر احتمالی این زلزله خبری به دست نرسیده است
1 Liked
 خوششان آماده از این