خروس:
متولدین سالهای: , 1288، 1300، 1312، 1324، 1336، 1348، 1360، 1372، 1384، 1396، و .......
علایق:
رنگ: بنفش , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , حیوان: آهو
گُل: داودی , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , درخت: بلوط
رایحه: مر , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , گیاه: مرزه
طعم: شیرین , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ادویه: فلفل سفید
جواهر تولد: یاقوت زرد , , , , , , , , فلز: روی
عدد شانس: 6 , , , , , , , , , , , , , , , , , , آلت موسیقی: قره نی
شعار خروس: "من بهتر می دانم"
خروس سمبل وفاداری و وقت شناسی است. برای گذشتگان که ساعت شماطه ای نداشتند، بانگ خروس اهمیت ویژه ای داشته است و مردم را بیدار می کرده است.
افرادی که در سال خروس به دنیا آمده اند، افرادی صادق، روشن، ارتباطی، جاه طلب، و بامحبتند. ممکن است خیلی زود به چیزی علاقه مند شوند، اما سریع آن را فراموش می کنند. انها از عزت نفس بسیار بالایی برخوردارند و خیلی کم به دیگران متکی می شوند. ازآنجا که اکثر خروس ها ذاتاً مردمانی خوش تیپ و زیبا هستند، خواهان فراوان دارند. اگر بتوانند از غرور خود کم کنند، بیشتر پیشرفت خواهند کرد.
بهترین جفت: گاو، اژدها، مار
بدترین جفت: خروس، سگ، خرگوش:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye: