شانه های تنهایی

کتاب · 4 Followers
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
ستایش
باید که از حوالی قلبم بکاهمت!
با حفظ حد فاصل شرعی بخواهمت...
ستایش
تو که بیگانه ترین مرد به این زن شده ای
کشورش بوده ای و قسمت دشمن شده ای
گوشه ی دنج اتاقی وطنت خواهد شد
هرکسی غیرِ م...
7 Liked
, ,  و 4 بقیه خوششان آماده از این
نمایش بیشتر