شانه های تنهایی

کتاب · 4 Followers
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
ستایش
باید که از حوالی قلبم بکاهمت!
با حفظ حد فاصل شرعی بخواهمت...
4 Liked
, ,  و 1 نفر دیگر خوششان آماده از این
ستایش
تو که بیگانه ترین مرد به این زن شده ای
کشورش بوده ای و قسمت دشمن شده ای
گوشه ی دنج اتاقی وطنت خواهد شد
هرکسی غیرِ م...
7 Liked
, ,  و 4 بقیه خوششان آماده از این
نمایش بیشتر