26 مرداد, 1394 از
یه دخترایی هستن <br />لباساشون هیچوقت خانومانه نیست <br />همیشه دخترونه لباس می شون <br />پیرهن؛ شلوارایِ رنگی, جوراب شلواری <br />رویِ جدول راه می رن <br />زیرِ لب آهنگ می خونن <br />یهو یادِ خاطره ای باعث می شه بلند بخندن <br />زود می رنجن؛ زود آشتی می کنن <br />حسود نیستن اما انقدر حساس می شن وقتی عاشق میشن <br />که زود بغض می کنن <br />زودم خوب می شن <br />اشک می ریزن اما یهو اشکاشونو پاک می کنن <br />می گن بی خیال می گذره <br />یه دخترایی هستن وقتی باهاشون تو خیابون راه می ری <br />یهو دستتو محکم می گیرن <br />می چسبن بهت <br />آروم کنارِ گوشت می گن <br />یهو دوست داشتم <br />یه دخترایی هستن <br />با بچه ها بازی می کنن <br />با پیرمردا راه می رن و خاطره گوش می دن <br />با پیرِزن ا می شینن و تجربه رج می زنن <br />این دخترا ... هیچی دیگه همین :)