8 شهریور, 1394 از
بــــــاز دوباره فکر تو ، بـــــاز ادامه ی غمت <br />این درد یه عمره با منه ، ای کاش ندیده بودمت <br />عاشق باشی همینه حالت ، قلبت آرومه یک عذابه <br />حالت هم خوبه هم خرابه ، وای … <br />یک لحظه حس گریه داری ، یک لحظه راحته خیالت <br />عاشق باشی همینه حالت ، وای …