18 مهر, 1394 از
یه روز طلافی میکنم هر چی بدی کردی به من <br />این همه بی وفاییات جواب خوبی بود به من