12 اردیبهشت, 1396 از
یک زن هیچ آسیبی نمی‌تواند به تو برساند جز این که تو را نادیده بگیرد... 👤ژان لوک