کاربران شبکه اجتماعی آلاچیخ موضف به حفظ حریم شخصی خود و دیگر کاربران هستند
عواملی چون رمز عبور و ایمیل به عهده خود کاربران است و وبسایت آلاچیخ موظف به حفظ حریم شخصی کاربران نیست
تصاویر شخصی و خانوادگی کاربران جز حریم شخصی کاربران است و محافظت از تصاویر ارائه شده توسط کاربران وظیفه وبسایت آلاچیخ نیست
در خصوص مصادیق و جرائم اینترنتی و محتوای وبسایت کاربران پاسخگو هستند با تشکر
مدیریت شبکه اجتماعی آلاچیخ