7 آبان, 1394 · از
آزمونی جالب که هم شخصیت شما را میگوید هم بیماری شما را پیشبینی میکند!
انواع و اقسام پرسشنامه های شخصیتی معتبر وجود دارند که میتوانند ته و توی شخصیت شما را بریزند روی کاغذ و شما را در شناخت بهتر خودتان یاری دهند. اما جالبی پرسشنامه زیر به این است که علاوه بر رو کردن برخی ویژگیهای شخصیتی شما، میتواند پیشبینی کند که آیا شما مستعد بیماریهای قلبی هستید یا نه! چرا؟ اول تست را بزنید؛ تا بعد!
کافی است در مقابل هر یک از 25 عبارتی که در زیر میخوانید، موافقت یا مخالفت خودتان را با «بله/خیر» مشخص کنید.
تفسیر آزمون
حالا با توجه به جدول ذیل نوع شخصیت خود را پیدا کنید.
80 % به بالا نوع شخصیتی=A
ویژگیهای اخلاقی=خیلی مبارزهجو، رقابت طلب، بیحوصله، پرخاشگر، خصومتجو، تحمل ندارید دیگری کار شما را انجام دهد، حاضر به مشاوره نیستید
مستعد بیماری قلبی و عروقی
20 % کمتر نوع شخصیتی=B
آرام، آسانگیر، کیفیت زندگی برای شما مهمتر از کمیت آن است
در معرض بیماری قلبی نیستید
65-80 % متمایل به تیپ A
20-65 % متمایل به تیپ B
این را هم درگوشی از ما داشته باشید که اگر شما مثل آدمهای تیپ A فکر میکنید اما مثل افراد تیپ B رفتار میکنید، روانشناسان به شما میگویند تیپC. یعنی اینکه شما دوست دارید مثل تیپ A رفتار کنید اما حرص میخورید و به قول معروف، میریزید توی خودتان. شما مستعد بیماری سرطانید. پس بهتر است شما هم سری به یک روانشناس بزنید
1. آیا در مکالمات روزمره ی خود روی برخی کلمات تاکید میکنید؟
2. آیا سریع غذا میخورید و سریع حرف میزنید؟
3. به نظر شما باید به کودکان آموزش داد تا همیشه بهترین باشند؟
4. آیا وقتی کسی کند و آهسته کار میکند، بیحوصلگی نشان میدهید؟
5. آیا وقتی دیگران حرف میزنند، آنها را وادار به تند حرف زدن میکنید؟
6. آیا وقتی احساس میکنید محدود شدهاید یا باید در رستوران، منتظر خالیشدن میز باشید، از فرط عصبانیت دیوانه میشوید؟
7. آیا وقتی کسی برای شما حرف میزند، همچنان افکار شخصی خودتان را دنبال میکنید؟
8. آیا سعی میکنید در حال اصلاح صورت یا آرایش، صبحانه هم بخورید؟
9. آیا اتفاق میافتد که در تعطیلات نوروزی یا تابستانی کار کنید؟
10. آیا همیشه مباحث مربوط به موضوعات مورد علاقهی خودتان را دنبال میکنید؟
11. آیا اگر وقتگذرانی کنید، خودتان را گنهکار میدانید؟
12. آیا آن قدر مشغول کار هستید که متوجه اطراف خودتان یا مثلا متوجه تغییر دکوراسیون خانه نمیشوید؟
13. آیا با مادیات بیشتر از مسایل اجتماعی درگیر هستید؟
14. آیا سعی میکنید فعالیتهای خود را در کمترین زمان برنامهریزی کنید؟
15. آیا همیشه بهموقع سر قرار حاضر میشوید؟
16. آیا اتفاق افتاده است که برای بیان نظر خودتان مشت گره کنید یا مشت بزنید؟
17. آیا موفقیتهای خود را به توانایی سریع کار کردنتان نسبت میدهید؟
18. آیا احساس میکنید کارها باید همین حالا و خیلی سریع انجام گیرد؟
19. آیا برای انجامدادن کارهای خود، همیشه سعی میکنید ابزارهایی را به کار ببرید که بیشترین بازده را دارند؟
20. آیا هنگام بازی، آنچه برایتان بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد، این است که برنده بازی باشید؟
21. آیا معمولا حرف دیگران را قطع میکنید؟
22. آیا وقتی دیگران تاخیر میکنند، عصبانی میشوید؟
23. آیا پس از غذا خوردن بلافاصله از سر میز یا از سر سفره بلند میشوید؟
24. آیا همیشه احساس میکنید عجله دارید؟
25. آیا از عملکرد فعلی خود ناراضی هستید؟