سجاد مکوندی

زندگی میکند در  خوزستان ایران · متولد 2 مهر, 1363
سجاد مکوندی
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
سجاد مکوندی
چگونه فراموشت کنم تو را که از خرابه های تیره به قلب سفید عشق، هدایتم
کردی و عاشقی وفادار برای خویش ساختی و برای ...
سجاد مکوندی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
سجاد مکوندی
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
سجاد مکوندی
اکنون دوست هست با
سجاد مکوندی
اکنون دوست هست با
نمایش بیشتر