بند 1 کاربران موظف به انتخاب نام کاربری مناسب و نگه‌داری از رمز عبور خویش هستند.

بند 2 هرگونه سوء استفاده از اطلاعات کاربران، عکسها، مشخصات آنها ممنوع میباشد.

بند 3 هرگونه امور تبلیغاتی در فضای سایت ممنوع بوده و جهت امور تبلیغاتی باید با مدیریت سایت هماهنگی شود.

بند 4 ارائه ارسالهای منتشر شده در سایتهای مسدود شده مجاز نمی‌باشد.

بند 5 انتشار تصاویر زننده ممنوع میباشد و کار بر خاطی برای بار اول به مدت یک هفته و برای بار دوم به مدت یک ماه وبرای بار سوم اخراج دائمی

و مسدود شدن ip کاربر میشود.

بند 6 در جهت حمایت از قانون کپی رایت، پس از بررسی شکایات و ادعاها، پستهای غیر قانونی را حذف نماییم.

بند 7 تمسخر افراد حقیقی و حقوقی ممنوع میباشد و در صورت شکایات احتمالی کاربران موظف به پاسخ گوئی خواهند بود.

این سایت طبق قوانین و مقرارات سازمان اینترنتی کشور عمل میکند و در ستاد ساماندهی جرائم اینترنتی ثبت شده است

شرط استفاده از شبکه اجتماعی الاچیخ دارا بودن شرایط سنی 18 به بالا میباشد